Privacybeleid

D-artagnan verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere info of vragen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij privacy@d-artagnan.be.

Verwerkingsdoeleinden
d-artagnan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
De verworven gegevens worden enkel binnen d-artagnan verwerkt voor de verwerking in het kader van prospectie en zullen niet met derden gedeeld worden.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van opvolging).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: web@d-artagnan.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Cookies

d-artagnan maakt gebruik van cookies om de diensten te leveren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de internaut worden geplaatst door de websites die hij bezoekt. Cookies worden gebruikt om deze websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om de houder van de website te voorzien van informatie. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de internaut te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de internaut bezoekt of door derden waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Gebruiker bevindt. Cookies worden gestockeerd op de computer of mobiel apparaat van de internaut in de folder van de browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de internaut en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de internaut om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.
d-artagnan maakt gebruik van volgende cookies:

– Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken (bv. herkenning van de Gebruiker). Deze cookies laten de Gebruiker toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien de Gebruiker deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

– Functionele cookies
Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen er voor dat de Gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld cookies die ergens de voorkeur van de Gebruiker onthouden (bv. taal).

– Performantie cookies
Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat Gebruikers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de Gebruikers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers helpt tellen.

– Third party cookies
De website bevat ook een element van een derde partij. Zo plaatst de betaalpartner van d- artagnan een cookie om de Gebruiker die een betaling heeft geplaatst te herkennen.
Indien de Gebruiker vaststelt dat er andere cookies op onze website worden geplaatst, dankt d- artagnan de Gebruiker haar daarvan onmiddellijk te verwittigen opdat d-artagnan de nodige aanpassingen kan doen.

Weigeren
Via de browserinstellingen kan de Gebruiker de installatie van cookies weigeren. De Gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. De Gebruiker kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van de computer of mobiel apparaat.

2 designers will wash your car if you beat them at pingpong
if you're in need of a car wash
Work together
Keep me posted